Viện Hải Dương Học Nha Trang
Địa chỉ : 01 Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên
Điện thoại:  (84.58) 3590036 - Fax: (84.58) 3590034

2215 lượt xem
nhận xét
Mức giá: Địa điểm chưa cập nhật thông tin về giá sản phẩm, dịch vụ
Giờ dịch vụ:
Miêu tả Sản phẩm
Ngày 14 tháng 9 năm 1922, Sở Nghề Cá Đông Dương - tiền thân của Viện Hải Dương Học ngày nay đã được thành lập. Trải qua hơn 80 năm hoạt động và phát triển, Viện Hải Dương Học đã đóng góp được một khối lượng lớn các công trình nghiên cứu cho công cuộc chinh phục khai thác và bảo vệ biển Đông, bao gồm 1100 ấn phẩm đã được công bố, trong đó nghiên cứu
Ngày 14 tháng 9 năm 1922, Sở Nghề Cá Đông Dương - tiền thân của Viện Hải Dương Học ngày nay đã được thành lập. Trải qua hơn 80 năm hoạt động và phát triển, Viện Hải Dương Học đã đóng góp được một khối lượng lớn các công trình nghiên cứu cho công cuộc chinh phục khai thác và bảo vệ biển Đông, bao gồm 1100 ấn phẩm đã được công bố, trong đó nghiên cứu về tính đa dạng sinh học chiếm 62,6%, về vật lý hải dương chiếm 11,6%, về sinh thái môi trường chiếm 7,6%, về địa chất địa mạo biển chiếm 5,4%, về hóa học biển và về hóa sinh chiếm 4,4%. Qua đó, có thể thấy được Viện Hải Dương Học đã góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu khoa học của đất nước.

Tuy vậy, với nhiệm vụ nghiên cứu biển trong tương lai, Viện Hải Dương Học luôn luôn tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học và cán bộ quản lý khoa học cả về hai mặt lượng lẫn chất với những trang thiết bị hiện đại nhất, để đáp ứng được nhiệm vụ hiện đại hóa đất nước.

Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực sau :

Điều tra, nghiên cứu cơ bản các điều kiện tự nhiên, nguồn lợi sinh vật và không sinh vật (khoáng sản, dầu khí, giao thông, hàng hải…), nghiên cứuu các quá trình xảy ra trong thủy quyển, khí quyển và thạch quyển trong toàn vùng biển Việt Nam và Biển Đông, bao gồm các thủy vực ven biển (cửa sông, đầm phá, vũng vịnh) và các đảo.

Điều tra, nghiên cứu hiện trạng và diễn biến nhiễm bẩn môi trường biển, nghiên cứu đề xuất các giải pháp xử lý nhiễm bẩn nhằm đảm bảo cân bằng sinh thái và phát triển nguồn lợi một cách ổn định.

Nghiên cứu các hiện tượng đặc biệt trên biển phục vụ công tác phòng chống thiên tai như hiện tượng nước dâng trong bão, sóng thần, xói lở - bồi tụ.

Nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ biển nhằm phục vụ thiết kế và xây dựng các công trình biển, phát triển nuôi trồng hải sản, chiết xuất các chất hoạt tính từ sinh vật biển và các sản phẩm từ nước biển thiết kế và chế tạo các dụng cụ và máy móc hải dương học chuyên dùng.

Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu và các cơ quan sản xuất trong nước tổ chức triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống, thực hiện chuyển giao công nghệ tiên tiến thuộc các lĩnh vực nói trên từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tham gia đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học - công nghệ và hải dương học.

Tổ chức hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực hải dương học.

Xây dựng cơ sở vật chất cho việc nghiên cứu khoa học - công nghệ, triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Viện.

Quản lý đội ngũ cán bộ, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác của Viện.

Lịch sử phát triển

Giai đoạn từ năm 1922 - 1930

Sở Hải Dương Học Nghề Cá Đông Dương: (Service Océanographique des Pêches de l'Indochine) là cơ quan tiền thân của Viện Hải Dương Học Đông Dương được thành lập theo quyết định của Ngài Baudoin, Toàn quyền Đông Dương ký ngày 14/09/1922.

Phương hướng nghiên cứu: Nghiên cứu khảo sát các điều kiện tự nhiên và nguồn lợi cá để phục vụ cho nghề cá Đông Dương.

Giám đốc: Tiến sĩ Armand Krempf, nhà nghiên cứu sinh học.

Cán bộ nghiên cứu khoa học chính:

Tiến sĩ Paul Chabanaud, nhà nghiên cứu ngư học.
Tiến sĩ Constantin Nikolaevitch Dawydoff (người Nga) nhà nghiên cứu động vật không xương sống ở biển.
Tiến sĩ Pierre Chevey nhà nghiên cứu ngư học.
Tiến sĩ Henri Marcelet, nhà nghiên cứu hóa sinh học.
Ô. Nguyễn Công Tiêu, nhà nghiên cứu động vật giun nhiều tơ.

Phương tiện nghiên cứu:

Tàu khảo sát biển : Tàu “De Lanessan”, trọng tải 750 tấn, công suất 350CV, đánh mẽ lưới thí nghiệm đầu tiên vào ngày 08/04/1925 ở 20o vĩ độ Bắc và 106o50 kinh độ Đông. Tàu rời Đông Dương 1942.
Xưởng thí nghiệm chế biến bột cá, dầu cá.
Một thư viện. Một phòng lưu trữ vật mẫu cá.

Phương thức hoạt động khoa học

Ngoài việc tiến hành hoạt động khoa học tại Đông Dương, các nhà khoa học còn gửi vật mẫu sang các nước Châu Âu để phân loại.

Giai đoạn từ năm 1930 - 1952

Viện Hải Dương Học Đông Dương (L'Institut Océanographique de l'Indochine) được thành lập theo sắc lệnh của ngài Gaston Doumergue, Tổng thống nước Cộng hòa Pháp ký vào ngày 01/12/1929

Phương hướng nghiên cứu: Khảo sát điều kiện tự nhiên và nguồn lợi sinh vật, kết hợp với việc đánh cá thí nghiệm ở biển Đông, bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa (Paracels) và Trường Sa (Spratly) và biển Hồ ở Campuchia để xác định chiến lược cho nghề khai thác cá ở Đông Dương. Đồng thời triển khai nghiên cứu các công nghệ chế biến và nuôi trồng hải sản.

Giám đốc:

Tiến sĩ Armand Krempf (thời gian từ 1930-1933).
Tiến sĩ Pierre Chevey (thời gian từ 1933-1942).
Tiến sĩ Jean Durand nhà nghiên cứu ngư học.
Ông Ménes Quan Năm, thuyền trưởng tàu De Lanessan (thời gian 1942-1944).
Tiến sĩ Drach (thời gian từ 1946-1949).
Tiến sĩ Raoul Sérène, xử lý thường vụ Giám đốc (thời gian từ 1946-1949). Giám đốc (1949-1954).

Cán bộ nghiên cứu khoa học chính :

Tiến sĩ Constantin Nikolaevitch Dawydoff, nhà nghiên cứu động vật thủy sinh.
Tiến sĩ Théodore Monod, nhà nghiên cứu động vật thủy sinh.
Tiến sĩ Jacques Pellegrin, nhà nghiên cứu ngư học.
Tiến sĩ Jean Delacour, nhà nghiên cứu chim biển.
Tiến sĩ Gibert Deroux, nhà nghiên cứu động vật thủy sinh.
Bà Deroux, nhà nghiên cứu hóa học biển.
Ô. Nguyễn Cháu, chuyên viên nghiên cứu nghề cá.
Ô. Nguyễn Trong Thu, chuyên viên nghề cá.
Ô. Lê Quang Huấn, chuyên viên nghiên cứu cá.
Ô. Nguyễn Văn Khai, chuyên viên nghiên cứu hóa biển.
Ô. Phạm Nhâm, chuyên viên nghiên cứu hóa học.
Ô. Nguyễn Văn Giác, chuyên viên nghiên cứu giáp xác, trưởng phòng bảo tàng.
Ô. Ngô Thiều, chuyên viên nghiên cứu san hô.
Ô. Bùi Hữu Củi, chuyên viên nghiên cứu cá.
Ô. Nguyễn Lương Khương, chuyên viên nghiên cứu nghề cá.
Ô. Trần Văn Trí, chuyên viên nghiên cứu nghề cá.
Ô. Huỳnh Đương, chuyên viên nghiên cứu san hô.
Ô. Nguyễn Văn Bé, chuyên viên nghiên cứu phiêu sinh vật.
Ô. Lê Công Mẫn, chuyên viên nghiên cứu ngư học.
Ô. Nguyễn Văn Lượm, chuyên viên nghiên cứu động vật giáp xác.
Ô. Trần Đình Nam, chuyên viên nghiên cứu động vật thân mềm.
Ô. Phạm Văn Khoa, chuyên viên nghiên cứu hóa học biển.
Ô. Cao Văn Quang, chuyên viên nghiên cứu hóa học biển.
Ô. Lương Công Kỉnh , chuyên viên nghiên cứu thực vật biển.
Ô. Ngô Văn Sách, chuyên viên nghiên cứu động vật thủy sinh.

Phương tiện nghiên cứu

Tàu khảo sát “De Lanessan” hoạt động cho đến năm 1942. Sau đó là tàu Mao Tiên công suất 22CV.
Xưởng thí nghiệm chế biến sản phẩm thủy sản (bột cá, dầu cá, nước mắm).
Các phòng thí nghiệm, thư viện, hồ cá

Giai đoạn từ năm 1952 - 1975

Từ năm 1952, Viện Hải Dương Học Đông Dương được đổi tên là Viện Hải Dương Học Nha Trang (L'Institut Océanographique de Nha Trang), về sau đổi thành Hải học Viện Nha Trang khi có quyết định của Chính phủ Pháp bàn giao cho Chính quyền miền Nam đương thời (1954). Tiến sĩ Raoul Sérène giữ nhiệm vụ vai trò cố vấn kỹ thuật cho đến tháng 03/1961. Thời gian này, đất nước chưa thống nhất, việc nghiên cứu biển mang tính chất khu vực. Viện Hải Dương Học Nha Trang hoạt động khó khăn trong điều kiện có chiến tranh nên phương hướng nhiệm vụ của Viện chú trọng vào việc đào tạo cán bộ nghiên cứu biển có trình độ trên đại học và đại học cộng đồng và tổ chức những chuyến khảo sát biển ven bờ, cù lao gần và tập trung vào cộng tác xác định mẫu vật sắp xếp lại theo bộ môn, viết báo cáo về các khảo sát có tính ứng dụng.

Tham gia khảo cứu vùng biển vịnh Thái Lan và miền Nam Việt Nam với Viện Scripps (Institution of Oceanography California) Hoa Kỳ trên tàu Stranger trong chương trình NAGA (1959-1960) và tham gia chương trình CSK (Cooper ative Study of Kuro shivo) (1965-1977) nghiên cứu ảnh hưởng của dòng Kuroshio.

Các Giám đốc:

Bác sĩ Ngô Bá Thành (1956-1957) chuyên gia thú y.
Ô. Nguyễn Đình Hưng (1957-1958) giảng nghiệm trưởng.
Tiến sĩ Phạm Hoàng Hộ (1959-1960) giáo sư thực vật học.
Tiến sĩ Nguyễn Chung Tú (1960-1962) giáo sư vật lý học.
Tiến sĩ Hoàng Ngọc Cẩn (1962-1963) giáo sư địa chất.
Tiến sĩ Nguyễn Hải (1963-1966) giáo sư địa vật lý.
Tiến sĩ Trần Ngọc Lợi (1967-1975) giáo sư sinh thái học, kiêm nhiệm Viện trưởng Đại học cộng đồng Duyên Hải.
Ô. Lê Đình Châu, Phó Giám đốc Hành chính Tài chính.

Cán bộ nghiên cứu khoa học chính :

Tiến sĩ cấp 3 Phan Phùng, nhà nghiên cứu thủy triều, Trưởng phòng.
Tiến sĩ cấp 3 Nguyễn Ngọc Thạch, nhà nghiên cứu địa chất biển, Trưởng phòng.
Cử nhân Phan Đình Tần, chuyên viên vật lý, Trưởng phòng.
Cử nhân Phạm Văn Thơm, chuyên viên địa hóa.
Cử nhân Tôn Thất Thống, chuyên viên động vật, Trưởng phòng.
Cử nhân Nguyễn Thượng Đào, chuyên viên phiêu sinh vật, Trưởng phòng nghiên cứu phiêu sinh.
Cử nhân Đoãn Văn Thông, chuyên viên thực vật biển, Trưởng phòng.
Cử nhân Lê Thị Ngọc Anh, chuyên viên phiêu sinh vật.
Cử nhân Lê Trọng Minh, chuyên viên thủy sinh vật học.
Cử nhân Đào Tấn Hổ, chuyên viên thủy sinh vật học.
Cử nhân Bùi Văn Dương, chuyên viên động vật học.
Cử nhân Lâm Văn Đạt, chuyên viên nghiên cứ động vật.
Cử nhân Nguyễn Hữu Đại, chuyên viên thực vật biển.
Cử nhân Trần Đình Sơn, chuyên viên hóa học biển.
Cử nhân Lý Quốc Hồng, chuyên viên động vật.
Cử nhân Phạm Cao Thăng, chuyên viên vật lý.
Cử nhân Đặng Mâu Phong, chuyên viên địa chấn.
Cử nhân Nguyễn Văn Xuân, chuyên viên động vật.
Cử nhân Trương Tiến Huy, chuyên viên hóa học.
Đặng Mậu Phong, chuyên viên địa chấn.
Ô. Trần Đình Nam, chuyên viên nghiên cứu động vật thân mềm.
Ô. Nguyễn Văn Lượm, chuyên viên nghiên cứu động vật giáp xác.
Ô. Trần Văn Nam, chuyên viên đồ họa.
Ô. Phan Hay, chuyên viên họa đồ.
Ô. Trần Đệ, chuyên viên nghề cá và tài chính.
Ô. Nguyễn Đình Ba, nghiệm chế viên vật lý.
Bà Đỗ Thị Như Nhung, nghiệm chế viên ngư học.
Bà Đỗ Thị Tuyết Nga, nghiệm chế viên bảo tàng.
Ô. Phạm Trọng Tự, nghiệm chế viên hồ cá.
Bà nguyễn Thị Hồng, nghiệm chế viên rong biển.
Đào tạo: 4 tiến sĩ quốc gia, 3 tiến sĩ cấp 3 và 4 cán bộ gởi đi tu nghiệp ở nước ngoài.

Phương tiện nghiên cứu

Tàu khảo sát biển Mao Tiên 1, 22CV. Tàu Mao Tiên 2 (176 CV, trọng tải 30 tấn, hàng hành 30 ngày đêm có 10 – 15 vị trí cho cán bộ khoa học làm việc)
Các phòng thí nghiệm vật lý hóa học, địa chất, phiêu sinh vật, phòng động vật, phòng thực vật.
1 thư viện có độ 5000 đầu sách và tạp chí, có nhiều sách khoa học cổ rất hiếm và trên 45.000 đề mục.
1 phòng vật mẫu sinh vật chứa 50.000 mẫu ở biển Việt Nam và Đông Nam Á.

Trụ sở của Viện: 01 Chương Dương, Cầu Đá, Nha Trang.

Giai đoạn từ năm 1975 - đến nay

Sau khi Việt Nam thống nhất, Viện Hải Dương Học Nha Trang, Viện Nghiên Cứu Biển Hải Phòng được sát nhập thành một Viện thống nhất lấy tên là Viện Nghiên Cứu Biển Nha Trang, trực thuộc Viên Khoa học Việt Nam, nay là Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

Đến năm 1993, Viện Hải Dương Học (L'Institut Océanographique) bao gồm tất cả các cơ quan nghiên cứu biển trên toàn quốc, Viện được tổ chức thành một Viện chính ở Nha Trang và hai phân viện ở Hải Phòng và Hà Nội.

Phương hướng của Viện Nghiên Cứu Biển:

Lâu dài:

Nghiên cứu các dữ liệu để mô hình hóa việc sử dụng tài nguyên biển một cách hợp lý và bảo vệ môi trường biển trong sạch.

Trước mắt:

Tiếp tục nghiên cứu điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên vật lý, hóa học, địa chất, sinh học, môi trường của các nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật. Chú trọng đến các hiện tượng xói lở và bồi tụ, sinh thái vùng biển ven bờ, các hải đảo và rạn san hô.

Nghiên cứu công nghệ : chiết xuất các hoạt tính sinh học trong sinh vật biển, chống nhiễm bẩn, môi trường và nuôi trồng thủy sản.

Thành lập ngân hàng dữ liệu biển Việt Nam và vùng phụ cận.

Viện trưởng:

Ô. Nguyễn Khương (thời gian từ 1975-1976).
Tiến sĩ KH Lê Trọng Phấn (thời gian từ 1977-1988) Phó giáo sư sinh học biển.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phụng (thời gian từ 1988-1992) Phó giáo sư sinh học biển.
Tiến sĩ Võ Văn Lành (thời gian từ 1992-1997) Phó giáo sư vật lý biển.
Tiến sĩ KH Nguyễn Tác An (thời gian từ 1997 đến 2006) Phó giáo sư sinh thái môi trường biển.
Tiến sĩ Bùi Hồng Long (thời gian từ 2006 đến nay) chuyên gia động lực biển.

Đội ngũ cán bộ khoa học:

Tiến sĩ Nguyễn Kim Hùng, chuyên gia hóa sinh học - Phó viện trưởng.
Tiến sĩ KH Lê Phước Trình, chuyên gia dòng chảy - Phân viện trưởng và giám đốc trung tâm dữ liệu biển.
Tiến sĩ Lã Văn Bài, chuyên gia vật lý thủy văn biển, Trạm trưởng trạm Quan trắc và kiểm soát môi trường biển, Nha Trang.
Tiến sĩ Nguyễn Bá Xuân, chuyên gia vật lý thủy văn biển.
Tiến sĩ Trịnh Phùng, chuyên gia địa mạo biển –Trưởng phòng.
Tiến sĩ Trịnh Thế Hiếu, chuyên gia địa chất biển Trưởng phòng.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Chung, chuyên gia giáp xác biển- Trưởng phòng.
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hường, chuyên gia phân loại động vật có xương sống biển Trưởng phòng.
Tiến sĩ Nguyễn Phi Đính, chuyên gia sinh học cá - Trưởng phòng.
Tiến sĩ Lâm Ngọc Trâm, chuyên gia hóa các hợp chất thiên nhiên - Trưởng phòng.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, chuyên gia động vật phiêu sinh biển - Trưởng phòng.
Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn, chuyên gia san hô biển - Trưởng phòng.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại, chuyên gia thực vật biển - Trưởng phòng.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Lục, chuyên gia số lượng biến động cá.
Tiến sĩ Trương Sĩ Kỳ, chuyên gia nuôi cá ngựa biển - Trưởng phòng.
Tiến sĩ Võ Đề, chuyên gia hóa ăn mòn kim loại - Trưởng phòng.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dinh, chuyên gia rong biển - Trưởng phòng
Cử nhân Huỳnh Quang Năng, chuyên gia rong biển – Trưởng phòng
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Lâm, chuyên viên tảo phiêu sinh.
Thạc sĩ Nguyễn Thanh Vân, chuyên viên thông tin tư liệu – Trưởng phòng.
Cử nhân Nguyễn Cho, chuyên viên động vật phiêu sinh.
Kỹ sư Nguyễn Kim Vinh, chuyên viên động lực biển.
Cử nhân Cao Phương Dung, chuyên viên hóa sinh học, Phó trưởng phòng.
Cử nhân Phạm Văn Thơm, chuyên viên địa hóa và thủy hóa, Trưởng phòng.
Cử nhân Hồ Bá Đỉnh, chuyên viên sinh học cá –Trưởng phòng
Cử nhân Đào Tấn Hổ, chuyên viên động vật da gai - Trưởng phòng.
Cử nhân Nguyễn Hữu Sửu, chuyên viên địa chất.
Cử nhân Nguyễn Kim Đức, chuyên viên hóa sinh học - Phó phòng
Cử nhân Bùi Thế Phiệt, chuyên viên ngư học - Trưởng phòng.
Cử nhân Võ Duy Sơn, chuyên viên vật lý phóng xạ.
Cử nhân Đỗ Minh Thu, thư ký xuất bản Tuyển tập nghiên cứu Biển, Phó trưởng phòng.
Cử nhân Phan Quảng, chuyên viên máy tính và dữ liệu biển, Phó trưởng phòng.
Cử nhân Tống Phước Hoàng Sơn, chuyên viên GIS.
Cử nhân Lê Lan Hương, chuyên viên vi sinh vật biển, Phó trưởng phòng.
1 đội lặn sâu khảo sát đáy biển gồm 15 người.
Đào tạo cán bộ khoa học trên đại học:
Trong nước: 8 tiến sĩ, 3 thạc sĩ.
Gởi đào tạo ở nước ngoài: 3 tiến sĩ KH, 7 tiến sĩ, 6 thạc sĩ.

Phương tiện nghiên cứu khoa học :

Tàu khảo sát biển: NCB-03, NCB-04 (chuyển từ Mao tiên 2), NCB-05 (80 tấn, 250CV, trọng tải 30 tấn, tốc độ 8 hải lý / giờ, hàng hành 15 ngày đêm, 10 cán bộ khoa học).
Các phòng thí nghiệm: vật lý, hóa học, địa chất, sinh vật và phòng thí nghiệm môi trường, có nhiều máy phân tích hiện đại như máy sắc kí khí, máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, máy phổ kế gamma, máy huỳnh quang v.v...
Một hệ thống Trạm quan trắc điều kiện tự nhiên từ Nha Trang đến Kiên Giang.
Một thư viện có hơn 7000 đầu sách và 60.000 tạp chí khoa học được gởi từ 140 tổ chức quốc tế của hơn 30 nước trên thế giới, có nhiều tư liệu khoa học biển từ thế kỷ 18 – 19.

Một ngân hàng dữ liệu biển Việt Nam và khu vực.
Một bảo tàng Hải Dương học lưu trữ mẫu vật và hồ cá có 10.000 vật mẫu sinh vật.
Một hệ thống thực nghiệm nuôi sinh vật biển.

Trụ sở Viện: Số 01 Cầu Đá, Nha Trang.
Xem đầy đủ
Thu gọn
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có nhận xét nào cho Viện Hải Dương Học Nha Trang
 nhận xét về Viện Hải Dương Học Nha Trang
Viết nhận xét về địa điểm Viện Hải Dương Học Nha Trang
Đánh giá của bạn sẽ giúp mọi người biết chính xác, đầy đủ hơn về địa điểm này. Hãy đánh giá khách quan bạn nhé
Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu để bài nhận xét của bạn thật hoàn hảo
Đánh giá
1 2 3 4 5
Cấp 1: Nghèo nàn Cấp 2: Bình thường Cấp 3: Tốt Cấp 4: Rất tốt Cấp 5: Tuyệt vời
Mã kiểm tra *

Reload Image
Địa điểm nổi bật
Khu du lịch Bãi Sỏi (Bãi Sạn)
Hòn Miễu - Vĩnh Nguyên
Làng chài Bích Đầm
Bích Đầm - Vĩnh Nguyên
Bãi Tiên
Cuối đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa
Khu du lịch Con Sẻ Tre
Hòn Che - nói lệch là Hòn Tre
Nhà xưa Ông Hai Thái
Xã Suối Tiên - huyện Diên Khánh
Vietnamese English French Russian Đăng nhập Đăng ký